HOME / O SPOLEČNOSTI / SLUŽBY / KONTAKT / PARTNEŘI
Kontaktní adresa:

ABC.AUDIT, s.r.o.
Erbenova 783/29
703 00  Ostrava-Vítkovice
T: +420 599 526 782
F: +420 599 526 783
M: abc@abc-audit.com

   Služby


   NABÍZENÉ SLUŽBYProvádění auditů podle zákona o auditorech, Mezinárodních auditorských standardů a navazujících aplikačních doložek Komory auditorů ČR a souvisejících právních předpisů, zejména:

 • průběžných a konečných auditů účetních závěrek

 • auditů výročních zpráv a zpráv o vztazích mezi propojenými osobami - ostatních auditů (např. audit zpracovaný pro zvláštní účely, audit prováděný při přeměnách obchodních společností)

 • audity projektů spolufinancovaných z prostředků státního rozpočtu a
  fondů EU

  Uvedené služby společnost ABC.AUDIT, s. r. o. provádí pro běžné
  podnikatelské subjekty, jakož i pro subjekty neziskového sektoru.

  Sdělení pro klienty a třetí osoby:
  Zpráva o průhlednosti 2009
  Zpráva o průhlednosti 2010

 

 

Kde nás najdete:

Více zde »


Aktuality:2021 © ABC AUDIT, s.r.o.
design by API